Cases

Cases

Några exempel på kundcases

Marknad
Vi kan hantera många olika typer av jobb mot flera typer av branscher, vilket gör att vi har en bred marknad att röra oss på. Vi arbetar exempelvis med olika avdelningar såsom konstruktion- och utvecklingsavdelningar på våra kunders företag.

Vi är vana att skapa goda resultat oavsett ingång och är väl insatta i olika typer av krav och förhållningsregler. Vi vill gärna vara breda i vår kundbas med en blandning av legoförstärkning och systemleveranser.

Exempel på användningsområden

Industrivalsar:
Järn- och pappersindustri

Schaber:
Pappersindustri

Tambourvalsar: 
Pappersindustri

Kylvalsar:
Flera industrier

Transportskruvar:
Flera industrier

Ledskovlar: 
Vattenkraft

 

Exempel på användningsområden

Propelleraxlar:
Fartyg

Komprimatorer:
Livsmedelsindustri

Maskinstativ:
Flera industrier

Konverteringsmaskiner:
Telecomindustri

Hydraulcylinder:
Flera industrier

Bestrykningsmaskin:
Finpapperstillverkning

Kontakta oss

Kompetens och kvalitet
Man måste ha rätt personal med värdefulla egenskaper som inte går att läsa sig till. Det krävs helt enkelt ett högt teknikintresse och ett stort intresse för utveckling. Kvalitet och kompetens är inte enbart viktigt bland våra medarbetare, utan också i verksamheten som sådan. Det är många olika komponenter och kvaliteter som tillsammans väger samman till ett företag som ligger i framkant – med hög tekniknivå på både anställda och utrustning.

En kärnkompetens inom företaget är inköp, allt från råämnen till kompletta systemleveranser. Där en viktig del av inköpsarbetet består av kvalitets-, logistik- och leveranssäkerhet. Vi utför också kontinuerligt arbete med förbättring och utveckling av våra leverantörskontakter. Vår effektivitet gällande inköp skapar en tid- och kostnadsbesparing för vår kund, och det är någonting vi gärna eftersträvar. Att skapa en god helhetslösning är någonting vi är duktiga på. Vi har mycket kompetens på plats hos oss samt väl utvalda kontakter med underleverantörer inom olika specifika områden. Allt för att just skapa den bästa helhetslösningen för dig som kund där vi tar ansvar för hela produktionsprocessen.

Kvalitet: ISO 9000, certifierade operatörer för egna kontroller, mottagningskontroll för inkommande gods mm.

Produktionslinje till ÅF med slutkund Volvo.
Vi håller i projektet med alla inköp, tillverkningsdetaljer samt slutmontage, kunden kommer hit och gör en kontroll. En stor fördel vid detta projekt är att montage på plats flyter mycket lättare. CS Produktion köper in från mängder av olika leverantörer samtidigt som vi leveransbevakar och tar emot gods – allt för bästa resultat.

Leverans till tyska Manroland av fem stycken rullväxlare som används i tidningstryckerier.
Här ansvarar vi för tillverkning, inköp, programmering och provkörning. Kunden gör ett inköp och vi fixar sedan hela leveransen.

Bestrykningsmaskin för finpapperstillverkning 
Kund UMV Coahug Systems

CS Produktion AB
Besöksadress:
Industrigatan 1-3
SE-661 32 Säffle

Hitta hit (länk Google maps)

Postadress:
Box 604
SE-661 29 Säffle

Tlf: +46 (0)533-69 10 10
Email: info@csproduktion.se