Om oss

Om oss på CS Produktion

Ett litet företag med stor kompetens

VD, Anders Eriksson har ordet

”Jag vill börja med att tacka alla våra kunder för det förtroende ni ger oss. Vi hoppas att det beror på att vi skapar värde tillsammans med er och att det vi levererar fungerar som det är tänkt, över lång tid. Framförallt hoppas vi på att det beror på att vi – människorna i CS Produktion och Aspervall Instrument – uppfattas som lyhörda och kompetenta. Maskiner, teknologier och resurser blir bara så bra som människorna gör dem. Därför är dialogen med våra kunder förutsättningen för vår största drivkraft; att skapa hållbart kundvärde.

Med den utgångspunkten har CS Produktion tagit ett stort, strategiskt steg och under våren 2020 förvärvat Aspervall Instrument. Kärnkompetensen hos CS och Aspervall möts framförallt där stora enstycksprojekt till processindustrin och finmekaniska precisionskomponenter för processtyrning behövs.

CS och Aspervall fortsätter sin nuvarande verksamhet som självständiga bolag och samverkar vid de projekt och förfrågningar där vi kan erbjuda er mer tillsammans än var och en för sig. Vi satsar seriöst på det som gör oss attraktiva för er, allt från investeringar i teknologi och produkter till utveckling och tjänster.

Företagskulturen i de bägge bolagen är snarlik och ni kan räkna med fortsatt långsiktiga relationer med oss. Båda bolagen tycker om att utmanas för innovativa förbättringar av era system och produkter. Vår kärnkompetens och vår leverantörsbas utvecklas och vässas med de utmaningarna.

Vårt uppdrag är att se till att ni kan erbjuda era kunder konkurrenskraftiga lösningar för kvalificerade applikationer inom industrin. Kundfokus, flexibilitet, snabbhet, precision, kostnadseffektivitet och hög kvalitet är självklara förväntningar för oss.

Testa oss gärna!”

Anders Eriksson
VD Aspervall Instrument AB & CS Produktion AB

CS Produktion AB
Besöksadress:
Industrigatan 1-3
SE-661 32 Säffle

Hitta hit (länk Google maps)

Postadress:
Box 604
SE-661 29 Säffle

Tlf: +46 (0)533-69 10 10
Email: info@csproduktion.se